Daily Archives

16/02/2021

News

อธิบดีประพิศฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนเร่งกำจัดผักตบชวาหลังพบเพิ่มกว่า 7 ล้านตัน หวั่นกระทบทางน้ำ ย้ำงานต้องเสร็จตามแผน

16/02/2021

  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้เรียกประชุมสำนักงานชลประทานที่ 9-13 เพื่อวางแผนเร่งกำจัดวัชพืชและผักตบให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)รวมถึงข้อห่วงใยของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ภายหลังที่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบปริมาณผักตบในคลองชลประทานมากถึง 7 ล้านตัน หลังหารือได้ให้ผู้เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ให้ชัดเจน และให้เร่งดำเนินการตามแผนคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อน มิ.ย. 2564 “เมื่อเดือนธันวาคม 2563 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้รายงานผลสำรวจเพิ่มเติมพบว่ามีปริมาณผักตบชวามากถึง 7 ล้านตัน ในพื้นที่ สชป.9-13 และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปริมาณที่ต้องจัดเก็บ…