News

ชป.ยืนยันเขื่อนลำพระเพลิงมั่งคงแข็งแรงดี

17/10/2020

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายปกรณ์ สูตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนลำพระเพลิง หลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเขื่อนลำพระเพลิง ตลอดจนอาคารชลประทานในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าโครงสร้างของตัวเขื่อนลำพระเพลิงอยู่ในสภาพปกติ มีความมั่นคงแข็งแรง ขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือประสานโครงการสำน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง หรือโทร 0-4475-6381 ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply