News

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำมาตรฐานวิชาชีพ สร้างช่างเสริมสวยมือโปร

16/10/2020

พร้อมเปิดตัวแอป “Propin” เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคค้นหาร้านเสริมสวยคุณภาพมาตรฐานสากลได้ง่ายขึ้น
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพด้านธุรกิจเสริมสวย เพิ่มเติมจากอาชีพช่างทำผม ได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านการแต่งหน้า การเสริมความงาม ทำเล็บ สักคิ้ว ต่อขนตา ให้เป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับวิถี New Normal ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพอะไรก็ตามเรื่องมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ จะแค่ทำได้ทำเป็นอาจจะไม่พอ ต้องทำแบบมืออาชีพมีมาตรฐานรองรับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพด้านต่างๆ ขึ้นมา โดยขณะนี้มีการกำหนดแบบประเมินมาตรฐานอาชีพกว่า 800 สาขาอาชีพ ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร อุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการประเมินแล้วกว่า 2 แสนราย อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้มีการเปิดตัวโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 ซึ่งเป็น 1 ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวย ที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ที่อยู่ในธุรกิจเสริมสวยอย่างครบวงจร ทั้งช่างทำผม ช่างทำเล็บ ช่างแต่งหน้า ช่างสักคิ้ว ต่อขนตา รวมถึงครูผู้สอน และผู้บริหารร้านเสริมสวย
นอกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ให้ผู้ที่เข้าสู่การประเมินสามารถนำไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจของตนเองได้ ยังพยายามพัฒนาต่อยอดเพิ่มโอกาสให้คนในธุรกิจมีอาชีพที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขลักษณะที่คนจะเป็นช่างพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะในยุคโควิด-19 หรือการสร้างตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce เพิ่มช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง

“คุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นใบการรันตีความสามารถของท่านว่าท่านคือ Professional หรือมืออาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากลจริงๆ อยากเชิญชวนคนที่อยู่ในอาชีพถ้าท่านคิดว่าทำได้ทำเป็นแต่อยู่ในระดับมืออาชีพจริงไหม ให้มาเข้าสู่การประเมินกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาเรียนรู้เพิ่มเติมยกระดับพัฒนาตนเองได้กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สำคัญขณะนี้ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Propin หรือ ปักหมุดมืออาชีพ สามารถหาสุดยอดมืออาชีพสาขาต่างๆ ได้จากแอปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประเมินที่ได้โปรโมตตนเอง ผู้ประกอบการที่ต้องการช่างมืออาชีพก็มาหาได้ในนี้ ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจที่จะได้รับบริการจากช่างที่มีมาตรฐานแบบมืออาชีพแน่นอน” นางสาววรชนาธิป กล่าวย้ำ

ด้าน รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานระยะที่ 2 หลังจากที่จัดทำมาตรฐานระยะที่ 1 ไปในด้านการทำผม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับธุรกิจเสริมสวย จึงได้จัดทำมาตรฐานสาขาอาชีพต่างๆ เพิ่มเติม ตามที่ใช้งานในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยอาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ทำผม แต่งหน้า ทำเล็บ สักคิ้ว ต่อขนตา เนื่องจากมองว่าปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้บริการเสริมสวยมากขึ้น แต่การใช้บริการไม่สามารถทราบได้ว่าร้านไหนหรือช่างคนไหนมีมาตรฐานหรือใบรับรองหรือไม่ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานวิชาชีพขึ้นมา โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมบริการสุขภาพ มาร่วมให้ความรู้ที่ต้องใช้ในอาชีพนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจเสริมสวยได้มีมาตรฐานอาชีพที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพธุรกิจเสริมสวยได้ข้อสรุปในการสนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการเสริมสวยอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่างแต่งหน้า ช่างสักคิ้ว ช่างต่อขนตา ครูผู้สอนเสริมสวย และผู้ให้บริการเสริมความงาม อีกทั้งการเสริมสวย ถือเป็นอีกธุรกิจบริการหนึ่งที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากรและประเทศชาติอย่างมหาศาล และค่อนข้างเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพฝีมือท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียน ทางหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพธุรกิจเสริมสวยจึงส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้เป็นอาชีพด้านการประกอบการธุรกิจเสริมสวยให้มีความเป็นมืออาชีพสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งพัฒนาธุรกิจบริการไทยให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย สถาบันสอนสักคิ้ว ไบโอ เนทูร่า อคาเดมี่ Bio Natura Academy สถาบันสอนสักคิ้ว เคทโคเรีย ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการอาชีพ ทิชเชอร์ปริญ ชมรมช่างเล็บไทย สถาบันสอนทำเล็บมืออาชีพ จ.ขอนแก่น ฯลฯ ให้ความสนใจและร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ อีกทั้ง ได้จัดให้มีหลักสูตร การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจบริการของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเสริมสวยมีอัตราการเติบโตสูง

อาชีพช่างเสริมสวยจึงเป็นอาชีพที่ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถเป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนสาขาวิชาชีพนี้เป็นอย่างดียิ่งและเห็นควรให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเสริมสวย (ระยะที่ 2) เพื่อให้ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ อันเป็นการพัฒนาวงการอาชีพและส่งเสริมธุรกิจเสริมสวยให้เติบโตต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply