News

ชป.เดินหน้าสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเก็บไว้ในบึงบอระเพ็ด หวังสำรองน้ำไว้ใช้แล้งหน้า

05/10/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลดีต้องปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการใช้น้ำท่าเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่น้ำจะไหลออกสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เร่งเก็บกักน้ำในช่วงเวลานี้ เข้าพื้นที่แก้มลิง หรือบ่อยืม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุด

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้ดำเนินการขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นพื้นที่แก้มลิงเก็บกักน้ำ ตามข้อสั่งการของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำได้แล้วบางส่วน โดยได้ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำน่าน มาเก็บกักไว้ในบึงบอระเพ็ดแล้วประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ประมาณวันละ 500,000 ลบ.ม. ที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด เร่งสูบน้ำเข้าบึงฯให้ได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากหากเกิดฝนตกในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply