News

กรมชลฯ มูลบน มอบถนนยางพารา เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

15/12/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ได้มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางผสมยางพารา บนคันคลองส่งน้ำสาย 38 ขวา และคลองซอย 1 ขวา ของคลอง 38 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เขื่อนมูลบน จำนวน 2 สาย ระยะทางรวมประมาณ 3.930 กิโลเมตร ปริมาณน้ำยางที่ใช้เป็นส่วนผสมทั้งสิ้นประมาณ 9.82 ตัน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่ให้ภาครัฐสนับสนุนการใช้น้ำยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

No Comments

    Leave a Reply