News

น้ำท่วมใต้หลายพื้นที่ปกติแล้ว / กรมชลฯ ร่งระบายน้ำท่วมขังต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

15/12/2020

สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี กรมชลประทานเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด


นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (15 ธ.ค. 63) สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายจังหวัด ตามแนวทางของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.พระพรหม อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ปากพนัง ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.เคียนซา อ.พุนพิน และ อ.เมือง สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 84 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 121 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำแบบ Hydro flow 3 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนรถแบคโฮอีกจำนวน 16 คัน ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่บริหารจัดการน้ำ โดยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และลำคลองต่าง ๆ ซึ่งมีอาคารชลประทานเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพออีกด้วย รวมไปถึงความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply