Daily Archives

12/12/2020

News

ชป.เร่งปรับปรุงคลองส่งน้ำลำเบ็ด หวังบรรเทาปัญหาน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

12/12/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีจังหวัดพัทลุงท่วมหนัก 5 อำเภอ ฝั่งทะเลสาบสงขลาร้องน้ำยังเพิ่มต่อเนื่องและพัทลุงยังอ่วม เร่งอพยพชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลาที่ยังมีน้ำท่วมสูงในรอบ 10 ปี หลังกรมชลประทานสร้างคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ได้ยกคันคลองสูงขึ้น ทำให้น้ำภายในหมู่บ้านไม่สามารถระบายได้จนเกิดน้ำท่วมสูง นั้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองสะพานหยี ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 โดยเฉพาะอำเภอกงหรา…