Daily Archives

09/12/2020

News

ชป.เร่งโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ

09/12/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังการจัดหาที่ดินรุดหน้าแล้วกว่าร้อยละ 70 คาดปีงบประมาณ 2564 หากงานจัดหาที่ดินได้ครบ จะเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จภายใน 6 ปีตามแผนที่วางไว้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตทรัพย์สินของราษฎร และทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบเหตุดังกล่าว มีลำน้ำธรรมชาติซึ่งเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชจะมีน้ำปริมาณมากในคลองต่างๆ ไหลผ่านตัวเมือง…