Daily Archives

26/12/2020

News

ชป.เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จ.นราธิวาส และปัตตานี หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

26/12/2020

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดนราธิวาส และปัตตานีอย่างต่อเนื่อง ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานีว่า ที่จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่ศูนย์ราชการและบริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นอกจากนี้ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดนราธิวาสยังได้ติดตั้งเครื่องสูบนี้รวม 16 เครื่อง เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฮดรอลิค…