Daily Archives

18/12/2020

News

ชป.ยืนยันจัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ 24 ธันวาคม 2563 นี้แน่นอน

18/12/2020

จากกรณีที่กลุ่มผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวนา แจ้งว่า กรมชลประทาน ไม่ยอมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ที่ตกลงร่วมกันว่าจะจัดประชุม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จะเดินทางไปร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล นั้น นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ได้ยืนยันว่า จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ 24 ธ.ค. 63 นี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ได้ประสานงานไปยังศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อยืนยันวันเวลาดังกล่าวแล้ว…