Daily Archives

06/12/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

06/12/2020

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ณ แก้มลิงคลองมะหาด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบ ในการนี้…