News

เจาะลึกอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งภายใน ในประเทศกัมพูชา โอกาสทองนักลงทุนไทย

27/09/2019

นักธุรกิจแชร์ประสบการณ์ลงทุนกัมพูชาจากบริษัทเล็ก ๆ เติบโตด้วยยึดความตั้งใจ เผยโอกาสทองก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ความต้องการสูง แนะศึกษาระเบียบทำถูกขั้นตอนกฏหมาย

27 กันยายน 2562 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในปีที่ผ่านมามีการเติบโตร้อยละ 7.1 %

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในปีที่ผ่านมามีการเติบโตร้อยละ 7.1 % ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวค่อนข้างสูง โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นกว่า 22% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิด เป็นเงินลงทุนมากกว่า 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า

ทั้งนี้ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวค่อนข้างสูง โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นกว่า 22% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิด เป็นเงินลงทุนมากกว่า 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า


นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมชั้นนำ และร้านอาหาร เข้ามาเปิดสาขาจำนวนมาก เช่นเดียวกับอาคารสำนักงาน ซึ่งปัจจุบันเกิดการร่วมทุนระหว่างบริษัทกัมพูชา และต่างชาติ เกิดเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกัมพูชายังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการค้าและการลงทุนของไทย จากปัจจัยหลักหลายประการ อาทิเช่น นโยบายการเปิดเสรีทางการเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาติของกัมพูชา วัฒนธรรม ความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่มีมาอย่างยาวนาน รสนิยมการบริโภคสินค้า หรือไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกัน ทำให้สามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชา”

“การลงทุนในประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 6.5-6.8 เปอร์เซ็นต์ เพราะประเทศจีนได้ขอให้กัมพูชาระงับการออกใบอนุญาตตั้งกาสิโนออนไลน์ เนื่องจากจะมีการเล่นในตัวอาคาร ส่งผลให้กัมพูชาต้องออกใบอนุญาตแก่นักลงทุนจากประเทศจีนมากกว่า 100 ใบในการก่อสร้างลงทุนอสังหาขนาดใหญ่ ทำให้เม็ดเงินการลงทุนการก่อสร้างดังกล่าวหลั่งไหลไปกัมพูชามีจำนวนมาก แต่ในระยะหลังรัฐบาลจีนมีวคามเข้มงวดเรื่องเส้นทางการเงินมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจกัมพูชาลดลงดังกล่าว”

อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจไทยจำนวนมากลงทุนที่กัมพูชาประมาณ 200- 300 ราย แต่สำหรับรายใหม่ที่มีความสนใจภาครัฐพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ แต่ในส่วนรายละเอียดการเจรจาการร่วมทุนทางผู้ลงทุนจะดำเนินการเอง

นายเอนก บุญมาก กรรมการผู้จัดการ C.T.E.C Co., Ltd. กล่าวว่า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งภายในที่ประเทศกัมพูชาโดยเริ่มจากงานเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณว่าจ้างจำนวนมาก จนกระทั่งบริษัทมีการเจริญเติบโตเนื่องจากมีความตั้งใจทำงาน แต่ขณะนี้มีปัญหาเรื่องแรงงาน เพราะส่วนมากจะว่าจ้างคนในพื้นที่ ซึ่งอาจยังไม่เข้าในเนื้องานเท่าที่ควร สำหรับข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฏหมายเพราะกัมพูชาเริ่มตรวจสอบตามระเบียบเข้มงวดมากขึ้น

นายนนท์วริศ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ Kingsmen C.M.T.I (Cambodia) Co., Ltd. กล่าวว่า บริษัทให้บริการตั้งแต่การออกแบบจนกระทั่งตกแต่งภายใน ซึ่งการทำธุรกิจในกัมพูชามีทั้งความเหมือนและความต่างนั่นก็คือ วัฒนธรรม ภาษา ประชากรที่เหมือนคนไทย ส่วนกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ จะแตกต่าง ที่เราต้องเรียนรู้เพราะเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านปัญหาหรือความยากลำบากมา แต่ความแตกต่างคือความท้าทายอย่างหนึ่ง

“เป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจทางด้านการตกแต่ง งานก่อสร้าง แต่มีปัญหาแรงงานขาดแคลนที่มีฝีมือ ประกอบการการก่อสร้างที่มีมากขึ้น”

นายชูพล สุขแสนเจริญ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ณ กรุงพนมเปญ กล่าวว่า ปัจจุบันการบริการทางด้านการเงินในประเทศกัมพูชามีความสะดวกสบายและคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากมีสถาบันการเงินมากถึง 44 แห่งจากหลายประเทศทั้งเอเซียและยุโรป รวมถึงบริการ payment 16 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าพร้อมให้คำปรึกษาเสนอะแนะทางด้านเงิน สภาพเศรษฐกิจ สินเชื่อ ต่าง ๆ

ด้านมุมมองของผู้จัดงานเทรดแฟร์ แคมโบเดีย อาร์คิเทค แอนด์เดคคอว์ (Cambodia Architect & Décor 2020) นายชินกฤต วิภาวกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีเว็กซ์ (ICVeX) จำกัด ในเครือบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (Index Creative Village PLC) เปิดเผยว่า “ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในกัมพูชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งเป็นโอกาสของนักลงทุนที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ที่สนใจงานออกแบบ การดีไซน์ และการตกแต่งโดยเฉพาะ เนื่องจากยังมีช่องว่างทางธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก

สำหรับงานเอ็กซิบิชั่นของเราจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจท้องถิ่นในแง่ของการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเราเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับธุรกิจท้องถิ่น และพันธมิตรทั่วโลก เห็นได้จากการจัดงานแคมโบเดีย อาคิเทค แอนด์ เดคคอว์ ปี 2019 ที่ได้รับการตอบรับที่ดี ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงสินค้าคุณภาพทั้งจากแบรนด์โลคอล และต่างประเทศ มากกว่า 150 บริษัทที่ได้จองพื้นที่จัดแสดงสินค้า และบริการหลากหลายมากขึ้นทุกปี อาทิ ประเทศไทย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอิตาลี เป็นต้น มีบริษัทที่ร่วมออกบูธ 100 แบรนด์ มีมูลค่าที่จะเกิดขึ้นภายในงาน 150 ล้านบาท จำนวนผู้เข้าชมงานประมาณ 4,500 – 5,000 คน
——————

No Comments

    Leave a Reply