Daily Archives

29/09/2019

News

ข้าวตราฉัตร เชื่อมโยงกลุ่มนาแปลงใหญ่เดิมบาง ผลิตข้าว GAP ผ่านระบบรับรองแบบกลุ่ม

29/09/2019

  ด้าน นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด (ข้าวตราฉัตร) กล่าวว่า ด้วยโจทย์และปณิธานบริษัทฯ คือ การดำเนินธุรกิจข้าว ภายใต้ความรับผิดชอบที่ม […]…