News PR NEWS

การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ

29/08/2020

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)​เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากร เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply