Daily Archives

24/08/2020

News

จังหวัดแม่ฮ่องสอนยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์เข้ากรุงเทพฯ เชื่อมโยงผู้ประกอบการในชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว การค้า ผ่านงาน THE DISCOVERY# OTOP Maehongson “ท่องเที่ยวNewวิถี ..ของดีบ้านฉัน”

24/08/2020

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียน เป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งถั่วลายเสือ กระเทียมไทย ซึ่ง […]…