Daily Archives

08/08/2020

PR NEWS

“บริโภคหมูรับวิถีนิวนอร์มอล ต้องใส่ใจวิธีการเลือก และปรุงสุกทุกครั้ง ปลอดภัยหายห่วง”

08/08/2020

“หมู” เป็นอาหารหลักและยอดนิยมของคนหลายชาติทั่วโลก ขณะที่ แนวโน้มผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับความสะอาด ความปลอดภัย ตลอดจนแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้บริโภคได้อ […]…