Daily Archives

14/08/2020

News

รมว.กษ.ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมเร่งพัฒนาระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

14/08/2020

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติ […]…