Daily Archives

18/08/2020

News

ชป.เร่งปรับคุณภาพน้ำคลองส่งน้ำ จ.อ่างทอง หลังวัชพืชปกคลุมจนทำน้ำเสีย

18/08/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีพบคลองชลประทาน กลายเป็นคลองน้ำคลำไหลผ่านกลางเมืองอ่างทอง น้ำมีสีดำ กลิ่นเหม็นคลุ้ง เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ตั้งแต่ตำบลป่างิ้ว ผ่านมายังตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่าง […]…