PR NEWS

ซีพีเอฟ มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวสุโขทัยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

29/08/2020

นายมนตรี พร้อมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง รับมอบน้ำดื่มซีพีและไข่ไก่สด จาก นายกฤษณพงษ์ ทิพโสต ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนชาวสุโขทัยที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุฮีโกส ทำให้แม่น้ำยมน้ำเอ่อล้นตลิ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง หมู่ 7 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จากนั้นชาวซีพีเอฟจิตอาสาได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม แก่ชาวชุมชนบ้านหนองปลาหมอ ต.คลองกระจง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน.

No Comments

    Leave a Reply