Daily Archives

21/08/2020

News

ชป.เน้นเก็บกักน้ำให้มากที่สุด หลังฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลน้ำในอ่างฯหลายแห่งเพิ่มขึ้น

21/08/2020

ฝนที่ตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าและน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น หากมีแนวโน้มที่ดีไปจนถึงสิ้นฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม คาดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมช […]…