News

อ.ส.ค. ผุดโครงการ “วัคซีนใจ” ช่วยคนไทยช่วงวิกฤติโควิด-19 

29/07/2021

อ.ส.ค. ผนึกกำลังร่วมกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั่วประเทศ  จัดทำ “โครงการวัคซีนใจ On-site กับนมไทย-เดนมาร์ค” แจกนม3ล้านกล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  พร้อมมอบให้ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั่วประเทศออกจำหน่ายถึงประตูบ้านเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)   กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่กำลังวิกฤติหนักในขณะนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน  จึงได้มอบหมายให้ อ.ส.ค.จัดทำ “โครงการวัคซีนใจOn-site กับนมไทย-เดนมาร์ค”ขึ้นโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ 1.ส่งเสริมให้ตัวแทนจำหน่ายใช้แพลตฟอร์มในการสื่อสารทางออนไลน์กับลูกค้าในท้องถิ่น2.เพื่อให้ลูกค้าในท้องถิ่นได้รับบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์นมถึงบ้านแบบจัดส่งฟรี และ3.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและชุมชนในท้องถิ่น

“โครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรกอ.ส.ค.จะมอบหมายให้

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คหรือเอเยนต์เป็นตัวแทนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้กับกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19  อาทิ   ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น กระจายไปทั่วประเทศ   ซึ่งขณะนี้ได้ส่งมอบแล้ว 1 ล้านกล่อง   ส่วนรูปแบบที่ 2 คือ  อ.ส.ค.จะสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย จัดทำการขายผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวเองเพื่อให้บริการลูกค้าในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการในท้องถิ่นที่จะได้รับบริการส่งผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คถึงบ้านแบบจัดส่งฟรี    โดยโครงการดังกล่าวอ.ส.ค.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึง 30กันยายนนี้”นายสุชาติ  กล่าว

นายสุชาติ  กล่าวอีกว่า   โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่อ.ส.ค.มีความตั้งใจทำเพื่อแสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ในขณะนี้ทั้งในรูปแบบแจกนมฟรีและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดส่งฟรีถึงประตูบ้าน ซึ่งจะช่วยประชาชนในการลดต้นทุนจาการสั่งซื้อผ่านออนไลน์   เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและต้องการให้คนไทยได้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้น  เนื่องจากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง อีกทั้งยังมีสารอาหารในสัดส่วนที่สมดุลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนที่คุณรักและห่วงใย   ที่สำคัญ 2 กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คกับชุมชนในท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม   นอกจากอ.ส.ค.ได้จัด“โครงการวัคซีนใจOn-site กับนมไทย-เดนมาร์ค”ในครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้อ.ส.ค.ได้แสดงความห่วงใยประชาชนผ่านโครงการมากมายอาทิ โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   โครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ   และโครงการThai-Denmark Covid Sales Blitz ซึ่งเป็นกิจกรรมการจำหน่าย และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ เพื่อช่วยเยียวยาประชาชนในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19  เป็นต้น

“พนักงานอ.ส.ค.เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19เราสัญญาว่าจะมีโครงการดีๆอีกมากมายเพื่อพี่น้องคนไทยได้มีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนมไทย-เดนมาร์ค” นายสุชาติ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply