Daily Archives

27/07/2021

News

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ คุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid – 19

27/07/2021

เตรียมพร้อม 100 % แม้อยู่ในช่วงปิดให้บริการชั่วคราว พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ […]…