Daily Archives

07/07/2021

News

ชป. ยืนยันแผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ไม่กระทบไทย

07/07/2021

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง หลังเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ยืนยันเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทานไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาวขนาด 4.8 ที่ระดับความลึก 1 กิโลเมตร เมื่อเวลา 13.43 น.ของวันนี้(7ก.ค.64) ทำให้พื้นที่ประเทศไทยบริเวณบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สามารถรับรู้จากแรงสั่นสะเทือนได้ นั้น กรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว…