Daily Archives

21/07/2021

News

เสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ร่วมหาทางรอดร่วมกันให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

21/07/2021

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 61 จัดเสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” เพื่อสร้างพลังบวกให้ประชาชนทุกคนต้องอยู่รอดปลอดภัยผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน ประเทศไทยและสังคมไทยต้องไปต่อให้ได้ โดยขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 –…