Daily Archives

21/07/2021

News

เสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ร่วมหาทางรอดร่วมกันให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

21/07/2021

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 61 จัดเสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” เพื่อสร้างพลังบวกให้ประชาชนทุกคนต้อ […]…