Daily Archives

11/07/2021

News

อธิบดีฯประพิศ ขานรับมาตรการ กษ. สั่งเข้มคุมการระบาดของโรคโควิด 19

11/07/2021

กรมชลประทาน สั่งให้เจ้าหน้าที่ WFH 100% ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ และ ศบค. โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงา […]…