Daily Archives

10/07/2021

News

ชป.เร่งประสานท้องถิ่น จับมือกันกำจัดวัชพืชแม่น้ำใน

10/07/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีบริเวณคลองแม่น้ำใน อยู่พื้นที่ตำบลหนองหมู วิหารแดง จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากคลองแม่น้ำใน ระยะทางประมาณ 8  ก […]…