Daily Archives

22/07/2021

News

ชป. ยืนยันแผ่นดินไหวจังหวัดกาญจนบุรี ไม่กระทบเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันตก

22/07/2021

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันตก หลังเกิดแผ่นดินไหวที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทานไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด นายประพิศ จันทร์มา อ […]…