Daily Archives

09/07/2021

News

ชป.เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย

09/07/2021

กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆ และตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนในช่วงระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เกือบทุกภาค พร้อมทั้งวางแผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 9-11…