News

ชป.เชียงใหม่ เร่งระบายน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ หลังมีฝนตกหนัก

24/09/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากระบายไม่ทัน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร นั้น ได้สั่งให้นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว

โดยจุดที่มีปริมาณน้ำท่วมขังได้แก่ บริเวณตลาดประตูก้อม ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำหากเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ กรมชลประทานได้วางแผนนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อทำการสูบน้ำระบายลงคลองแม่ข่า และผันลงสู่ประตูระบายน้ำศรีดอนชัย ร่วมกับสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงตามลำดับ พร้อมกันนี้ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำสามารถระบายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลดระดับในแม่น้ำปิง บริเวณด้านเหนือประตูระบายท่าวังตาล เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆระบายลงสู่แม่น้ำปิงได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ได้นำแผนที่วันแมพ (ONE MAP) มาใช้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุด คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณช่วงเที่ยงของวันนี้(24 ก.ย. 63)
นอกจากนี้ ฝนที่ตกคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังเขตพื้นที่หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ อ.สันทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ประสาน ฝ่ายสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 นำเครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเข้าดำเนินการสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงบ่ายของวันนี้(24 ก.ย. 63)

 

No Comments

    Leave a Reply