News

ชป.ติดตามความคืบหน้าก่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

24/09/2020


นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดก่อสร้าง พื้นที่บริเวณถูกน้ำท่วม พื้นที่ถูกเขตชลประทาน พร้อมได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บริเวณจุดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยโครงการฯมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2565 – 2568 เมื่อดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้อย และตำบลแม่พริก มีพื้นที่รับประโยชน์รวม 17,200 ไร่

No Comments

    Leave a Reply