Daily Archives

21/09/2020

PR NEWS

เกษตรกรเลี้ยงไก่ เผยราคาไข่ไก่ถูก ขายขาดทุน-ภาระต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงซ้ำเติม

21/09/2020

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน ว่า ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรขณะนี้ราคาลดลง ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ป […]…