Daily Archives

08/09/2020

News

เตรียมพบโฉมใหม่ท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ชู 3 เส้นทางใหม่สู่ศูนย์เรียนรู้โคนมอาชีพพระราชทาน

08/09/2020

อ.ส.ค. เตรียมปรับโฉมเส้นทางท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ฉลองครบรอบ13ปีการเปิดบริการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน ศึกษา เรียนรู้ โคนมอาชีพพระราชทา […]…