Daily Archives

05/09/2020

News

ชป.ชี้แจงกรณีชาวบ้านหนองโดน ได้รับหนังสือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลอง

05/09/2020

ตามที่ชาวบ้านในเขตอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี ร้องขอความเป็นธรรมจากกรมชลประทาน หลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลองชลประทานประมาณเกือบ 70 หลังคาเรือนนั้น นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้ […]…