Daily Archives

09/09/2020

News

ชป.จับมือชาวนาจังหวัดพิจิตร ร่วมกันแก้ไขปัญหาจัดการน้ำอย่างตรงจุด

09/09/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร หลังพบว่าในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เกษตรกรร้องขอความเป็นธรรม เดือดร้อนหนักข้าวยืนต้นตาย สาเหตุจากการจัดสรรน้ำไม่เป็นธรรม ส่งน้ำไม่ถึงปลายคลอง ทำให้ต้นข้าวที่ […]…