News

ซีพีเอฟ หนุน นักรบเสื้อกาวน์ เดินหน้า​ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่โรงพยาบาล 88 แห่งทั่วไทย ต้านภัยโควิด-19

05/04/2020

ท่ามกลางการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้มขนขึ้นของประเทศไทย เราได้เห็นความร่วมแรงรวมใจของชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ช่วยกันส่งกำลังใจและให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แก่บรรดาทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “นักรบ” ในเสื้อกาวน์ ด่านหน้าต่อสู้กับ “สงครามโรค”​ เพื่อที่รักษาให้มนุษยชาติปลอดภัยจากวิกฤตครั้งนี้

หนึ่งในกำลังใจแทนคำขอบคุณจากภาคเอกชน อย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารของโลก ได้ นำร่องแสดงเจตนารมณ์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ใช้ศักยภาพการผลิตอาหารระดับโลก ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19” เพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมเป็นกำลังใจบรรดาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานกันอย่างเสียสละ กล้าหาญ เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพตัวเองในการดูแลผู้ป่วย สามารถเอาชนะโรคร้ายที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย และต้องการแบ่งเบาภาระในการจัดหาและเตรียมอาหารของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนต้องการเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

“บุคลากรทางการแพทย์ เปรียบเสมือนทัพหน้าในการสู้รบกับศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นผู้ที่เสียสละที่สุด เป็นผู้ที่มีความรู้ และเสียสละทำงานกับความเสี่ยง แม้ ซีพีเอฟไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์ แต่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหาร จึงขอมีส่วนร่วมการผลิตและจัดหาอาหารปลอดภัย สะอาด ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หรือ เรดดี้มีล ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ และมีพลังในการปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงได้อย่างเต็มที่นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซีพีเอฟได้จัดส่งอาหารปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ใน 88 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมทั้ง​โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ใช้ทีมซีพี เฟรชมาร์ท เดลิเวอรี่ และเครือข่าย จัดส่งอาหารไปมอบให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมนักรบเสื้อขาวของโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ได้รับอาหารที่สะอาด มีคุณค่าโภชนาการและเพียงพอ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน Food safety เพื่อให้คนไทยมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ และจะดำเนิน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19″ อย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในโครงการทำดีตอบแทนคุณสังคม หากชาวไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เชื่อว่า ประเทศไทยจะก้าวรอดปลอดภัยไปด้วยกัน.

 

No Comments

    Leave a Reply