Daily Archives

11/04/2020

News

ชป.เผยโครงการฯอุโมงค์แม่งัด – แม่กวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้ากว่า 46 %

11/04/2020

กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่(อุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวงฯ) คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 46 หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพน้ำต้น […]…