Daily Archives

29/04/2020

News

ชป.เดินหน้าโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ หวังแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

29/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการฝายบ้านสะเต็ง แก้ปัญหาภัยแล้ง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรในพื้นที่ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน […]…