Daily Archives

18/04/2020

News

อ่างฯ แม่จอกหลวง ผันน้ำช่วยประปาเชียงใหม่ กว่า 300,000 ลบ.ม.

18/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำสนับสนุนผลิตประปาเมืองเชียงใหม่ ผันน้ำดิบกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร จากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อำเภอแม่ริม ช่วยการประปาส่วนภูมิภาคสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนฝั่งต […]…