Daily Archives

28/04/2020

News

ชป. ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดน้ำเน่าเสีย

28/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าร่วมพัฒนาปรับปรุงคลองเปรมประชากร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำเน่าเสีย หลังพบปัญหาคลองบางช่วงมีสภาพตื้นเขิน การรุกล้ำพื้นที่ริมคลอง ทำให้เกิดปัญหาขยะและน้ำเสีย สภาพแวดล […]…