News

ชป.เคียงข้างสู้ภัยแล้ง ส่งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ช่วยพื้นที่ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

28/04/2020

กรมชลประทานไม่หยุดนิ่ง เคียงข้างประชาชนสู้วิกฤติภัยแล้ง สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ ยังคงส่งผลกระทบอยู่ในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรในบางพื้นที่ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 649 ครัวเรือน ของตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร

ด้านสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ฟอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประมาณวันละ 2,500,000 ลิตร ช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านนาจะลา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 10 ยังได้นำรถแบคโฮบูมยาว 1 คัน เข้าไปปรับแต่งคันดินและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ปากคลองเรือของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ เพื่อให้สามารถ สูบน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักได้ตามปริมาณที่กำหนด เช่นเดียวกับที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้นำเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณหมู่ที่ 5,6 บ้านดอนปราง ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ให้มีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตร

กรมชลประทาน ยังคงให้การช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ จึงขอให้ร่วมใจกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply