Daily Archives

15/04/2020

PR NEWS

ซีพีเอฟ เพิ่มทางเลือกสร้างอาชีพเถ้าแก่เล็ก “ซีพี เฟรช ช็อป” ช่วยคนไทยมีรายได้สู้ภัยโควิด19

15/04/2020

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยธุรกิจ “ซีพี เฟรช ช็อป” และ “ซีพี ตู้เย็นชุมชน” เน้นจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยมาตรฐานอาหารสากล แล […]…