Daily Archives

30/04/2020

News

ชป.ช่วยส่งน้ำให้ชาวลุ่มน้ำบางขาม รอดวิกฤติขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้!!!

30/04/2020

ชาวลุ่มน้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี กว่า 9,000 ครัวเรือน รอดวิกฤตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากที่กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆ เร่งสูบน้ำจากคลองชัยนาท–ป่าสัก ไปเติมน้ำให้กับแม่น้ำบางขา […]…