News

อ่างฯ แม่จอกหลวง ผันน้ำช่วยประปาเชียงใหม่ กว่า 300,000 ลบ.ม.

18/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำสนับสนุนผลิตประปาเมืองเชียงใหม่ ผันน้ำดิบกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร จากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อำเภอแม่ริม ช่วยการประปาส่วนภูมิภาคสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดแล้งนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ แม้ว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามจัดหาแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวเมืองเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการใช้น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด(18 เม.ย. 63) ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำแม่แตง มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพียงวันละ 120,960 ลบ.ม. นับเป็นปริมาณน้ำที่น้อยมาก ในขณะที่ยังต้องส่งน้ำให้กัประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตั้งแต่อำเภอแม่แตง, แม่ริม, เมือง, หางดง และสันป่าตอง ตามลำดับ ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในภาวะวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ประชาชนส่วนใหญ่กักตัวอยู่แต่ในบ้าน จึงทำให้มีความต้องการใช้น้ำในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ด้าน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการสนับสนุนน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปาที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์ โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม วันละประมาณ 25,000 ลบ.ม. ผ่านคลองส่งน้ำแม่แตง เริ่มทำการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รวมกว่า 300,000 ลบ.ม. หากปริมาณน้ำดังกล่าวยังไม่เพียงพอ จะนำน้ำดิบจากแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำต่างๆอีก 9 แห่ง ที่สำรองน้ำเอาไว้รวมกันประมาณ 1.60 ล้าน ลบ.ม. มาช่วยสนับสนุนในการผลิตน้ำประปาต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มั่นใจว่าจะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน และต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้หากเกิดฝนทิ้งช่วงไปในต้นฤดูฝนปีหน้า หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply