News

ชป.พร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงแม่น้ำเจ้าพระยา 14-20 มิ.ย.65

14/06/2022

กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 14-20 มิ.ย. นี้ รุดตรวจสอบความแข็งแรงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและจุดแนวฟันหลอ พร้อมเร่งเสริมคันจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2565 เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และตามประกาศของกรมอุทกศาสตร์ ฉบับที่ 10/2565 พบว่า สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 14-20 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 18.00-00.30 น. จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.70-2.00 เมตร และส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ)

กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุน และตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำ เสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ทราบล่วงหน้า และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ บูรณาการความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply