News

กรมประมงเปิดสนามรุ่นโอเพ่นให้สายศิลป์โชว์เทพ จัดประกวดออกแบบโลโก้และภาพถ่าย “ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ ”

23/07/2019


​กรมประมงขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 356,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22 สิงหาคม 2562

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันสถาปนากรมประมง ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้
​นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงจัดกิจกรรมประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) และภาพถ่ายในหัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่จดจำและได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจกับปลากัดไทยหลังถูกประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประชาติ โดยทั้ง 2 กิจกรรมการประกวดมีกติการายละเอียด ดังนี้
​กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish)
สัตว์น้ำประจำชาติ”
​​

1. ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นงานเท่านั้น โดยในการส่งผลงานจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ และภาพลายเส้นขาวดำ ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ โดยติดผลงานทั้ง 2 ภาพลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด 20 x 30 นิ้ว ซึ่งภาพดังกล่าวจะต้องมีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น
​2. การออกแบบไม่จำกัดเทคนิค สามารถออกแบบเป็นภาพวาด หรือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Adobe photoshop หรือทั้ง 2 โปรแกรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
​3. กรณีที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD)
ชิ้นงานทั้ง 2 ภาพ (ชิ้นงานภาพสีและลายเส้นขาวดำ) ในแบบดิจิทัลไฟล์ นามสกุล .ai หรือ .psd และ .jpg รวมที่ต้องจัดส่ง จำนวน 2 ไฟล์พร้อมระบุ mode สี เป็น CMYK หรือ RGB
​4. รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน
​5.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์
​6. รางวัลการประกวด ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
กรมประมง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
​ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเอกลักษณ์องค์ประกอบศิลป์สวยงาม สีและตัวหนังสือต้องชัดเจน สร้างสรรค์ จดจำง่ายและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปลากัดไทย กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่มีผลงานชิ้นใดออกแบบครบตามหลักเกณฑ์การตัดสิน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาจจะไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– 2 กิจกรรมประกวดประกวดภาพถ่าย “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”​1. ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อคน
​2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสีอัดขนาด 12 x 18 นิ้วเท่านั้น พร้อมติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ด
สีเทาหรือดำ พร้อมเว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ดิจิทัลไฟล์
โดยสามารถบันทึกไฟล์แบบมาตรฐาน RAW FILE หรือไฟล์ .JPEG ภาพภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มี
ลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ รวมทั้งห้ามมีขอบสีใดๆ หากคณะกรรมการตรวจพบ ภาพดังกล่าว
จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
​3. ภาพถ่ายปลากัดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นปลากัดสายพันธุ์ (Siamese Fighting Fish) หรือ Siamese Betta ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์พัฒนาที่พบในประเทศไทยเท่านั้น โดยปลากัดที่ปรากฏในภาพจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของปลาให้ทำการบันทึกภาพเพื่อส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว
​4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์
​5. เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
ü ประเภทที่ 1 ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
üประเภทที่ 2 รางวัล Popular Vote คิดคะแนนจากการเปิดโหวตผ่าน Facebook Fanpage: กรมประมง
รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล (เรียงตามลำดับคะแนน)
1. Popular Vote อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
2. Popular Vote อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
3. Popular Vote อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท โดยได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
ในแต่ละประเภท

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download
ใบสมัครได้ที่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.fisheries.go.th พร้อมส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยจะประกาศผลการประกวดออกแบบ Logo และภาพถ่ายพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประมง www.fisheries.go.th และ Facebook Fanpage: กรมประมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 558 0226 ในวันและเวลาราชการ


 

No Comments

    Leave a Reply