News

กรมชลฯ เร่งเสริมกระสอบทราย เสริมความมั่นคง ปตร.ปากคลอง

21/12/2022

ที่จังหวัดนราธิวาส นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้ว

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 300-600 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำไหลล้นข้ามคันดินและประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชน จึงได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เร่งเสริมกระสอบทรายคันดินด้านหน้าและบริเวณประตูระบายน้ำ เพื่อชะลอความแรงของน้ำและลดการกัดเซาะด้านท้าย เพื่อรักษาความมั่นคงของอาคารชลประทาน หลังจากปริมาณน้ำเริ่มลดลง ให้สำนักเครื่องจักรกลร่วมกับโครงการชลประทานในพื้นที่ นำเครื่องสูบน้ำเร่งสูบระบายน้ำออกโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมูโนะในระยะยาว ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 17 ศึกษาการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก รวมทั้งอาคารระบายน้ำฉุกเฉินพร้อมอาคารประกอบปากคลองระบายน้ำมูโนะ และการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะให้ครบทั้งระบบต่อไป

No Comments

    Leave a Reply