News

ชป.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างใกล้ชิด หลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่

02/12/2020

 


วันนี้ (2 ธ.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำหน้าควน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายทางภาคใต้ของประเทศไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมระดมติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง กรมชลประทาน ได้เร่งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนมากที่สุด ทั้งยังวางแผนเก็บกักน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.สงขลา มีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สิงหนคร ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำหน้าควน ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทำให้พื้นที่เศรษฐกิจในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 34 เครื่อง เดินเครื่องสูบน้ำแล้ว 16 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งระบายน้ำให้ลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ.พัทลุง

ในส่วนของพื้นที่จ.พัทลุง เกิดฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าแนะ ลุ่มน้ำคลองสะพานหยี ลุ่มน้ำคลองป่าบอน ส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เขาชัยสน อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.เมืองพัทลุง อ.ควนขนุน อ.ศรีนครินทร์ และ อ.บางแก้ว โครงการชลประทานพัทลุง ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง (บริเวณชุมชนโคกเนียน บริเวณชุมชนเขาอกทะลุ บริเวณถนนไชยบุรี บริเวณชุมชนทางรถไฟ บริเวณเรือนจำจังหวัดพัทลุง) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 10 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์ อีก 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ได้สั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อทำการเปิดทางน้ำและเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

No Comments

    Leave a Reply