News

‘ประภัตร’ ลุยตรวจด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เข้มสกัดโรคอหิวาห์ในหมู

15/12/2019


นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมด่านผ่านแดนถาวรคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ว่า จากกรณีการเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศไทยมีการดำเนินมาตรการทั้งการส่งออกและนำเข้าสุกรอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 2 ด่าน จ.สระแก้ว ได้มีการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบห้ามนำผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยเด็ดขาด


“จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งออกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย​ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณช่องทางเข้าออกของยานพาหนะบรรทุกสัตว์และสิ่งของต่างๆ ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวดทุกครั้ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างจากรถทุกคันเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรคด้วย” นายประภัตร กล่าว

No Comments

    Leave a Reply