PR NEWS

นมไทย-เดนมาร์ครุกน่านฟ้ารุกขยายตลาดสมัยใหม่

24/12/2020

นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานเปิดตัวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค “นมยูเอชที ปราศจากน้ำตาลเเลคโตส รสจืด และ “โยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมันยูเอชที กลิ่นเสาวรสผสมบุก ตราไทย-เดนมาร์ค ชิลดีบนเครื่องแอร์เอเชียในทุกเที่ยวบิน ในประเทศ โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยอ.ส.ค.และด้านนางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชียร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ Thai AirAsia In-flight Building ดอนเมือง กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply