PR NEWS

นิคมสหกรณ์สตาร์ทอัพ จ่อเปิดตัวเดือนเม.ย.รับสมัครคนรุ่นใหม่มีใจรักทำเกษตรสมัยใหม่ ทำน้อยได้มาก เริ่ม2แปลงโมเดลชะอำ -โคกคราม เซ็ทระบบสหกรณ์แนวใหม่

26/02/2019

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมจัดรูปแบบพัฒนาการเกษตร โดยจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกินในลักษณะ นิคมสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมี38แห่งทั่วประเทศ หลังจากนั้นเกษตรกรได้รับหนังสือแสดงสิทธิในนิคม และ นำไปสู่โฉนดที่ดิน ซึ่งมาถึงวันนี้จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบให้เช่า ไม่เป็นกรรมสิทธิ โดยรับสมัครคนทำเกษตร เช่น คนตกงาน จากสภาวะเศรษฐกิจ ให้เข้าไปทำเกษตร ในพื้นที่สหกรณ์ที่ แปลงต้นแบบ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และอ.โคกคราม จ.สมุทรสาคร รวม กว่า 100 ไร่

“ขณะนี้กำลังร่างหลักเกณฑ์รับสมัคร ผู้ทำเกษตร เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันทำ ไปทำกิจการร่วมกัน มีรายได้ มาแบ่งปัน โดยรัฐ จัดหาที่ดินให้เท่านั้นจะไม่ไปอุ้มอะไรเขา ผู้เข้าไปทำเกษตรในพื้นที่ต้นแบบจะต้องสร้างตัวเอง ทำน้อยได้มาก และต้องเป็นเกษตรปลอดภัยหรือจีเอพี ถ้าสำเร็จจะมีนิคมสหกรณ์แบบนี้อีกหลายแปลง ที่จะดำเนินการต่อยอดทำเกษตรแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยี แปรรูปเพิ่มรายได้มากขึ้นจากเกษตรดั้งเดิมที่ขายเพียงวัตถุดิบ”นายพิเชษฐ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เดือนเม.ย. นี้เริ่มดำเนินการแปลงต้นแบบ รับสมัครบุคคล และไปหาแหล่งทุนกันเอง รัฐช่วยหาที่ดินที่มีศักยภาพให้เช่า ซึ่งคนที่มีใจรักทำเกษตร มีความตั้งใจสูง ต่อสู้เอง จะเป็นการพึ่งพาตนเองแท้จริง

“จะเซ็ทรูปแบบสหกรณ์ รูปแบบใหม่ ใครทำมากได้รับค่าแรงมาก ส่วนกำไรไว้ลงทุนต่อไป และนำรายได้บางส่วนมาแบ่งปันตามสัดส่วน คนที่เข้าไปอยู่ต้องไปคิดกันเอง ร่วมมือกันสร้างมูลค่านำไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่”นายพิเชษฐ์ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply